Články

Regresná terapia v kocke

Články >> Články

Regresná terapia (RT):

-          je terapia slovom nehypnotického typu

-          regresujúci človek pri nej vstupuje do svojho vnútra a odhaľuje obrazy, skrývajúce sa v podvedomí, ktoré ho ovplyvňujú nevedome; ľudovo sa tejto terapii hovorí aj terapia minulými životmi, i keď je tento názov nepresný

-          prebieha formou voľných asociácií t.j. voľne nadväzujúcich predstáv, pričom regresujúci človek je pri vedomí a pamätá si prežívané udalosti

-          vstupom do podvedomia mení prioritu vnímania počas terapie: posúva vnútorný, subjektívny svet do popredia a každý jeden vnem, obraz či myšlienka v ňom dostávajú veľký význam

-          vonkajší svet odsúva na okraj pozornosti

-          pracuje s predstavou ľudského tela v mysli, ktorá sa môže líšiť od reality

 

Postupnosť videných resp. vnímaných situácií vo väčšine prípadov určuje podvedomie.

Trvanie terapie závisí od viacerých faktorov:

-          od času, počas ktorého sme schopní sa koncentrovať

-          od sily bloku v podvedomí

 

Niekedy je potrebné robiť regresnú terapiu na jednu tému vo viacerých sedeniach, inokedy stačí jedno sedenie.

 

Na začiatku RT je potrebné si ozrejmiť cieľ terapeutického snaženia – čo si chceme ujasniť, vyriešiť. Do terapie je vhodné vstupovať s jasným cieľom, za ktorým si stojíme: Tento problém chcem vyriešiť tu a teraz. Všetko, čo v najbližších hodinách zažijem, zvládnem, pretože chcem vyzdravieť.

S takýmto postojom dávame najavo podvedomiu, že vybraný problém dostáva úplnú prioritu pred ostatnými v danej chvíli, má povolenie vstúpiť do denného vedomia a byť rozpoznaný. Vďaka tomuto procesu budú uvoľnené iracionálne a neuvedomelé reakcie, ktoré sprevádzali prezentáciu daného problému v bežnom živote. Inými slovami povedané, uvoľňujeme zafixovanú väzbu mysle na určitý podnet.

Na začiatku RT sme si teda ujasnili cieľ, na ktorý teraz zameriavame svoju pozornosť neustále počas nasledujúcich hodín terapie. Venujeme mu svoj čas a energiu vo forme plnej a ničím nerušenej pozornosti.

 

Situácie, ktoré sa objavujú počas RT:

-          sú mnohovrstvové, majú viacero úrovní, v ktorých sa zobrazujú určité informácie a pocity

-          každý človek v prechádzaných situáciách nachádza určitým spôsobom sám seba a odnáša si z nich svoju vlastnú múdrosť a pochopenie života

-          majú široké rozpätie – verbálne i neverbálne

 

Počas terapie prechádzame viacerými okruhmi dejov – čo sme zažili, čo sme robili, čo sme videli apod.

Prínos RT závisí od úrovne vedomia, z ktorej pristupujeme k tejto terapii:

-          liečebný efekt na fyzickej úrovni

-          emočná katarzia (uvoľnenie starých emočných blokov)

-          osobnostný rast

-          spirituálny rast

 

Všeobecné informácie o RT

-          za každou bolesťou (i prchavou) je príbeh

-          RT vedie k sebaprijatiu, k sebaláske, ktorá vykupuje

-          RT prebieha u každého trochu inak, pretože rešpektuje cestu, ktorú je klient schopný prejsť

-          direktívne príkazy terapeuta sú v určitých prípadoch záchranným lanom či kotvou, aby sme nestratili z dohľadu cieľ, pre ktorý sme do RT vošli

-          v subjektívnom svete je pravda veľmi relatívna – ubližujúci žije opačný koniec pravdy ako ubližovaný

-          celkovým menovateľom procesu je úroveň vedomia, jeho bdelosť

-          riešenie a liečenie si každý klient určuje podľa svojej úrovne chápania: bojuje za seba, prijíma seba, prijíma seba i ostatných, prijíma celú prežitú situáciu

-          účelom RT je otvoriť, spoznať, prijať

-          regresná terapia prechádza veľkým tematickým okruhom, má svoju štruktúru i liečebný účel; samotný regres je nahliadnutie do aktuálnej udalosti, pod vplyvom  ktorej sme, nie je presne štruktúrovaný a výsledok tohto procesu je relatívny – od čiastkovej informácie až po zvýraznenie ťažkých emócií vo vedomí, s čím sa musí klient vysporiadať podľa svojich schopností a možností

-          pre úspech RT nie je potrebné veriť či neveriť v minulé životy, pretože účelom RT nie je dokazovať ich existenciu, ale prerušiť patologický vzťah mysle k určitej situácii v tomto živote  pomocou práce s obrazmi v podvedomí

 


Naspäť