Články

O celostnej medicíne

Články >> Články

Celostná medicína. Záhadný názov, poeticky znejúci, no racionálnemu rozumu možno nič nehovoriaci. Celostnosť, celistvosť, ucelenosť. Možno zacelenosť. Už trochu svitá. Už sa rozvidnieva. Komplikovaný, neznámy názov, i keď stále slovenský.

Možno by sme si mohli vypomôcť anglickým názvom, trochu poslovenčeným. Holistická medicína. Trochu známejší pojem prináša do pamäte svieži vietor spolu s voľnými asociáciami: holistický...Uvažujeme o medicíne, ktorá nejakým spôsobom sleduje svätosť ľudského jestvovania? A čo keby sme to spojili? Uvažujme o medicíne, ktorá rešpektuje posvätnosť človeka v jeho celistvosti. Možno práve táto idea je to, čo dnešná doba potrebuje. Možno práve teraz nastal čas prestať kúskovať a oddeľovať a pozrieť sa opačným smerom – ako spájať, zjednocovať, uzatvárať do rovnováhy?

 
Koncept celostnej medicíny už je naznačený. Zostáva však mnohé vyriešiť. Napríklad, keďže sme spomenuli celistvosť človeka, čo to vlastne je?
 
Celistvosť človeka vyjadruje ľudskú kompaktnosť, ucelenosť, jednotu vo všetkých oblastiach, ktoré tvoria to, čím sme – človekom. Celostná medicína preto vidí človeka ako jeden celok, v ktorom keď potiahnete za jednu šnúrku, pohne sa celý jeho svet a výsledkom môže byť určité preskupenie rovnovážnych síl prípadne až vznik nerovnováhy, ktorá sa opäť premieta niekam so snahou uviesť organizmus opäť do určitého typu rovnováhy.
 
Vďaka úvodnému konceptu, s ktorým celostná – holistická medicína pracuje, sa jej záber stáva azda najširším, ktorý kedy medicína mala. Celostná medicína je racionálna. Všetko, čo je použiteľné na nastolenie rovnováhy v tých sférach, ktoré dokopy nazývame človekom, využíva v jeho prospech. Ucelenosť jestvovania vidí v tele, ktoré je prepojené s ľudskou mysľou, emóciami i spiritualitou človeka. Kladie si náročné ciele. Zdravie pre ňu znamená nielen fyziologicky fungujúce procesy v ľudskom tele. Zdravie sa odohráva vtedy, keď sa človek cíti byť v rovnováhe nielen po telesnej stránke, ale aj duševnej. Jeho emócie sú stabilizované, myšlienky pokojné. Vo vnútornej rovnováhe sa rodí spiritualita človeka – schopnosť prijímať skutočnosti, ktoré nás presahujú a pomocou ktorých môžeme vnútorne rásť.
 
Celostná, holistická medicína teda nastoľuje rovnováhu na osi: telo – myseľ – duch – duša. Telo je pre ňu nástrojom mysle, jej racionálnych rozhodnutí, emočných poryvov i spirituality skrytej za nimi. Prácou na celistvosti človeka dosahuje objavenie sa množstva kompenzačných mechanizmov, ktoré uľahčujú ľudský život. Podporujú prirodzené hojenie rán i liečenie ťažkých ochorení tela, uľahčujú zvládanie psychickej záťaže a zvyšujú schopnosť flexibility.
 
Holistická medicína je systém, ktorý rodí lásku, pochopenie, sebaprijatie. Nemá snahu nahradiť tu jestvujúci systém, snahou celostnej medicíny je skôr zmeniť pohľad a smerovanie liečebných spôsobov vo svete. Jej snahou je vidieť na začiatku i na konci procesu človeka ako celok. Všetko, čo je súčasťou liečebného procesu, má svoju hodnotu, ale nikdy nie vyššiu ako koncept celistvosti.
 
Aby sa nikdy nestalo, že lekár pošle domov pacienta s faktom, že laboratórne výsledky má v poriadku, noha ho nemá prečo bolieť.
 
Aby nikdy nenastala situácia, kedy bezradný pacient chodí od jedného lekára k druhému a nikto mu nevie pomôcť.
Aby sa pochopenie zdravia v mysliach ľudí posunulo od fungujúceho tela k fungujúcemu celku.

Naspäť