Články

Aké problémy rieši regresná terapia

Články >> Články

Aké problémy rieši regresná terapia  

 

1. rieši psychosomatické pozadie rozličných ochorení ( niektoré štatistiky udávajú až v 90% ochorení účasť psychiky)

akútne ochorenia – RT odstraňuje reakciu mysle z celého procesu, odstraňuje neuvedomelý pocit odporu voči chorobe, ktorý zhoršuje priebeh ochorenia a zintenzívňuje pocit dyskomfortu; po RT zostávajú len telesné príznaky ochorenia, ktoré pri primeranom pokojnom režime rýchlejšie odoznievajú. Akútne ochorenie je vhodnejšie riešiť z pohodlia domova na príklad pomocou Skype–u. Pomocou RT sme riešili zápal dutín, silné bolesti hrdla i zťažené dýchanie a iné ťažkosti. Po terapii väčšina subjektívnych ťažkostí ustúpila, zostal reálny pocit prebiehajúcej infekčnej choroby, ktorý sa bežnými liečebnými prostriedkami a pokojovým režimom omnoho ľahšie zvládol.

- chronické ochorenia – RT sa podporuje so všetkými ostatnými typmi terapií okrem liečby psychofarmakami; je výhodou pri ochoreniach, ktoré nereagujú dobre na liečbu, alebo sú možnosti konvenčnej liečby obmedzené, prípadne sú príznaky zdravotných ťažkostí netypické a diagnóza je nejasná.

RT je vhodná pri onkologických ochoreniach, autoimunitných ochoreniach (astma, och. štítnej žľazy, zápalové ochorenia čriev, alergie a ďalšie zriedkavejšie ochorenia spôsobené poruchou imunity). Ďalej je účinná pri: hormonálna nerovnováha, ťažkosti s menštruačným cyklom, neplodnosť, bolesti nejasného pôvodu, chronické zápaly, rozličné kožné ochorenia, ochorenia kĺbov, ťažkosti so srdcom a cievami, s dýchaním, s trávením, celkovo s metabolizmom.

2. narušené vzťahy – pracovné, rodinné, voči sebe samému, voči všeobecne chápaným pojmom (v širšom zmysle slova archetypom)

3. iracionálne, obmedzujúce reakcie v určitých situáciách – nejasné strachy, úzkosť, zlosť, hnev, depresie apod.

4. spirituálny pokrok – účelové vyhľadávanie informácií o sebe a práca s nimi tak, aby sme mohli vnútorne rásť

 

Pri riešení vrstiev, ktoré tvoria osobnosť (telo – ľudská myseľ t.j. nižšie ja – emócie, myšlienky) používame tzv. negatívny regres. Vyhľadávame negatívne udalosti, ktoré sa učíme spracovávať pozitívnym spôsobom.

Účelovo je možné používať aj iné druhy regresu u tých, ktorí uvedomele pracujú na skvalitňovaní vlastného vnútra a sú spirituálne pokročilí. Medzi tieto druhy regresu by sme mohli zaradiť pozitívny regres (napríklad u tých, ktorí pracujú s jógou protikladov), orgánový regres (skúsenosti potvrdzujú, že orgány, ktoré boli regredované, sa premietajú do vedomia ako ľahké, uvoľnené a umožňujú ľahšiu prácu na sebe v širšom kontexte napr. pľúca – pranajáma apod.), návrat postupne po životoch späť až k prvopočiatku ( túto metódu používal Buddha i Mahavir, nájdeme o nej zmienky v sanskritských spisoch ako je Vigyan Bhairav, Upanišády apod.).

 

Skúsenosti ukazujú, že tzv. minulé životy sa v nás neustále vynárajú a ožívajú. Neustále v sebe nachádzame niekoľko udalostí, ktoré na nás vplývajú. Keďže viac ako 90% informácií, ktorým sme vystavení, sa ani nedostane do denného vedomia, ale ihneď odchádza do nevedomia, obrazov, ktoré v sebe nosíme, je skutočne veľa.

Bežnými postupmi jógy či iných duchovných škôl sa tieto obrazy ľahšie dostávajú do denného vedomia. Jestvuje prirodzená ochrana pred ťaživými obrazmi podvedomia? Našťastie áno, pričom sa opäť vraciame k slobodnej vôli človeka.

Každý, kto neuvedomele podlieha obrazom, ktoré sa skrývajú v podvedomí človeka, je pod vplyvom určitého automatizmu, ktorý nevie ovplyvniť. V súčasnosti sem patrí drvivá väčšina našej planéty. Preto hovoria osvietení majstri, ktorí majú schopnosť vidieť za oponu, že človek sa správa ako stroj, automat.

Ako je možné slobodne sa vymaniť z tohto automatického procesu, ktorý vo vyše 90% obchádza denné vedomie človeka?

Jedine rozširovaním ľudského vedomia. Rozšírené vedomie sa stáva bdelým vedomím, nie podľa ľudských telesných kritérií bdelosti, ale podľa duchovných kritérií tých, ktorí túto cestu prešli už pred nami. Mimoriadnou pomocou a zároveň ochranou pred týmito dejmi je vytvorenie tzv. pozorovateľa resp svedka (viď Osho, Karel Weinfurter – Ohnivý keř, spisy Květoslava Minaříka či manželov Tomášových a iné mystické spisy, spôsob vytvárania pozorovateľa som opísala aj v pripravovanej knihe Kresťanská mystika).

 

 


Naspäť