NOVINKY

22.6.2020

Relaxačná miestnosť - ponúkame hodinový prenájom zariadenej relaxačnej miestnosti vedľa našej ambulancie, cena je 5 Eur/hod. resp. 25 Eur/deň. Miestnosť je vhodná na konzultácie, masáže, alternatívne terapie apod. Ideálne pre tých, ktorí ešte nemajú vybudovanú klientelu, alebo sa chcú venovať terapiám ako koníček. Bohužiaľ, jeden z našich masérov musel skončiť s masážami, preto sa nám uvoľnilo miesto...

6.4.2020

Milí priatelia! Trápia nás mnohé problémy a v dnešnej dobe mnohí prišli o možnosť ich aktívne riešiť. Osobné konzultácie a regresné terapie naďalej poskytujem, ale pre tých, čo sa nemôžu dostaviť osobne, robím aj konzultáciu resp. regresnú terapiu online - cez messenger alebo cez whatsapp. Cenovo to vychádza lacnejšie (od 45 - 60 eur), väčšinou toho stihneme viac za menej času. Nájdete ma pod menom Andrea Farkašová (keďže fb mi moje priezvisko Dubai neuznal, údajne som pre nich pod týmto priezviskom firma, ktorá sa snaží podvodne založiť si profil:):):)

22.6.2020

Ordinačné hodiny počas bežnej prevádzky: Pondelok     8,00-12,00

                                                               Utorok        8,00-12,00

                                                               Streda        12,00 - 15,00

                                                               Štvrtok       8,00-12,00

                                                               Piatok         8,00-12,00

Kontakt do ambulancie tel. 0918 571 030, mail: mudrdubai@gmail.com, webstránka mudrdubai.sk

Ešte stále prijímame nových pacientov:)

Prihlášku je možné vyplniť priamo v ambulancii alebo v lekárni (ktorá je cez deň otvorená dlhšie:), príp. ju vieme zaslať na mail a oskenovanú potom pacient zasiela späť.

V ambulancii ponúkame viacero nadštandardných vyšetrení, aj laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť, orientačné výživové poradenstvo vzhľadom k prebiehajúcemu ochoreniu a konzultácie ohľadom psychohygieny, psychosomatického pozadia ochorení z pohľadu východnej medicíny. Podávame infúzie, injekcie a vitamin C vnútrožilovo.

Na tejto adrese robievame aj konzultácie a takisto tu ponúkame doplnkové služby - rôzne druhy masáží napr. maderoterapia, reflexná masáž nôh, klasická masáž chrbta, kraniosakrálna terapia.

Konzultácie naďalej poskytujem aj v Bratislave, Studio Gracia, Homolova 4,Dúbravka.

 

Poradňa celostnej (holistickej) medicíny


Milí priatelia, 

vitajte na stránke, ktorá je venovaná holistickej – celostnej medicíne, integrálnej jóge a praktickej mystike. Keďže všetky tieto oblasti majú jedného spoločného menovateľa – CELISTVOSŤ ČLOVEKA – zjednotenú ľudskú bytosť, nazvala som miesto, kde sa budeme touto oblasťou zaoberať, CENTROM PRE CELISTVOSŤ ČLOVEKA.

Cieľom našich aktivít je pomôcť človeku dostať sa zo stavu roztrieštenej ľudskej mysle, kde nedochádza ku vzájomnému prepojeniu rozličných oblastí ľudskej osobnosti, do stavu zjednoteného ľudského Bytia, pričom používame prostriedky integrálnej jógy, poznatky a duchovné cvičenia východných náuk a zážitky praktickej mystiky.

Medicína, ktorá sa zaoberá človekom komplexne a vidí prepojenie všetkého so všetkým, sa nazýva holistická – celostná medicína. Rešpektuje všetky oblasti ľudského jestvovania od materiálnej po spirituálnu, pričom jej cieľom je integrácia týchto oblastí do zmysluplného jedinečného celku – celistvosti človeka. 

Aktivity


CELOSTNÁ (HOLISTICKÁ) MEDICÍNA - konzultácie

Tento typ osobnej konzultácie je zameraný na riešenia zdravotných ťažkostí človeka holistickým spôsobom. Je vhodný pre tých, ktorí majú ochorenie s nejasnou diagnózou, neurčitým priebehom, ktorý nezodpovedá poznatkom modernej medicíny a nezaberá na liečbu bežnými prostriedkami.

INTEGRÁLNA JÓGA, PRAKTICKÁ MYSTIKA - konzultácie

Konzultácie z oblasti integrálnej jógy a praktickej mystiky sú vhodné pre tých, ktorí majú záujem na sebe dlhodobo a systematicky pracovať, rozvinúť sa v kvalitnú ľudskú bytosť a pokročiť ešte ďalej. Jóga je cesta k sebe.

INDIVIDUÁLNE TERAPIE

Terapie vyberáme po dohovore s klientom.  Používame široké spektrum nástrojov jógy – katarzné cvičenia, dychové cvičenia, koncentračné cvičenia, liečivé vizualizácie, intuitívny pohyb resp. tanec a liečenie pomocou zvukov (mantier) a farieb, regresná terapia, aurikulomedicína.

 Cena konzultácií je 35 Eur/hod. Regresná terapia 80 Eur - trvá väčšinou cca 2-3 hod. Aurikuloterapia 15 Eur/cca 20 min.

 

 

MUDr. Andrea Dubai, PhD., MTPH

 
Cesta, ktorá ma priviedla k vnímaniu a propagovaniu celostnej – holistickej medicíny, bola plná rozličných zákrut a zvratov, ktoré až na konci nechali vyniknúť určitý obraz. Záujem o biológiu a fungovanie ľudského tela sa v nej spájali s akousi prirodzenou inklináciou k ľudskej spiritualite v jej nespočetných podobách.
 
Lekársku fakultu som ukončila v roku 2005. Po úspešnom ukončení štúdia som odišla pracovať do Afriky – do Kene a Južného Sudánu. Táto práca bola náročná na podmienky  i znalosti lekára. Zaoberala som sa akútnymi stavmi u dospelých i detí, liečili sme infekčné, tropické choroby, gynekologické i drobné chirurgické ťažkosti. Pracovali sme v podmienkach lekára spred 50 rokov – bez možností riadneho laboratórneho vybavenia, so svetelným mikroskopom a základnými liekmi. 
 
Afrika je možno technicky zaostalá, no je prirodzene spirituálna. Vnímanie reality a prístup k nej u domorodého obyvateľstva je preto iný. Takisto reakcie pacientov na rozličné ochorenia a ich priebeh sú odlišné. Pacient, ktorý totiž nemá strach z choroby a prijíma ju bez výhrad, ju znáša omnoho lepšie, než ten, kto sa k strachu z chorôb vychoval. 
Po návrate z Afriky som dokončila výskum o malárii, obhájila titul PhD. a neskôr titul MTPH, obidva v oblasti verejného zdravotníctva. Momentálne pracujem v ambulancii všeobecného lekára v Nitre.
 
 
Publikácie
09. 05. 2016

Kresťanská mystika

viac
10. 09. 2015

Éterické tělo

  Popis knihy: Éterické telo je súčasťou bioe...

viac

Články

Aké problémy rieši regresná terapia

Regresná terapia rieši široké spektrum ochorení i ťažkostí. Veľmi jednoducho by sme ich mohli zhrnúť ako všetky ťažkosti, ku ktorým sa nejakým spôsobom vzťahuje na&sca...

viac

Idem na regresnú terapiu - čo ma čaká?

Pred samotnou regresnou terapiou (RT) je vhodné prísť najprv na konzultáciu k terapeutovi, aby si človek ujasnil, či je RT vôbec vhodná pre neho a čo od nej môže očakávať.

viac

Regresná terapia – dialóg s podvedomím

  Pomaly svitá, začína nový deň. Sedím na posteli a premietam v mysli, čo dnes príde. Nie v rámci terapií, tie sú už jasné. Čo nie je jasné, je život sá...

viac
Všetky články